• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:

دسترسی:در انبار


دریچه دروازه بخشی است که از تیغه برای جلوگیری از گرفتگی مایعات سنگین استفاده می کند. این دریچه ها برای کار در برخی از محیط های خورنده ، فرسایش و ساینده در جهان طراحی شده اند.
دریچه های دروازه در ابتدا برای صنعت خمیر و کاغذ طراحی شده بودند. خمیر ریسمان بین گوه و صندلی شیر دریچه معمولی گیر کرده و از خاموش شدن جریان جلوگیری می کند. دریچه های دروازه چاقو مخصوصاً با یک لبه تیز طراحی شده بودند تا از طریق خمیر و مهر و موم بریده شوند.