• نمایش به صورت:
  • نوار کناری
  • مرتب سازی بر اساس:

دسترسی:در انبار


سوپاپ ایمنی دریچه ای است که به عنوان ایمنی از کار می افتد. نمونه ای از شیر ایمنی دریچه تسکین فشار است که وقتی فشار یا دما از حد از پیش تعیین شده خارج شود ، به طور خودکار ماده ای را از دیگ ، رگ فشار یا سیستم دیگر آزاد می کند. شیرآلات امدادی با خلبان از نوع تخصصی شیر ایمنی فشار هستند. گزینه نشت محکم ، با هزینه کمتر ، یک گزینه استفاده اضطراری تنها یک دیسک پارگی است.